Entrada Green

  • Inclou totes les instal·lacions que es puguin fer servir (excepte el kàrting)
  • Polsera de mig dia*: 1 tanda a escollir entre quads, trial o enduro (vàlid només en polsera Green normal)
  • Polsera de dia complet: 2 tandes a escollir entre quads, trial o enduro (vàlid només en polsera Green normal)
     

* Mig dia de matí: de 10.00 a 16.00 h / Mig dia de tarda: de 15.00 a 21.00 h.
Si no s'acredita l'edat amb un document original, s'aplicarà per alçada mitjançant el mesurador establert a taquilla.